Η Ηπατίτιδα Β και C μπορεί να μεταδοθεί μέσω της σεξουαλικής επαφής. Η Ηπατίτιδα Β μπορεί να προκαλέσει πυρετό, μυϊκούς πόνους, εμετό, διάρροια και ηπατική βλάβη. Το κύριο σύμπτωμα της ηπατίτιδας C είναι το κίτρινο χρώμα του δέρματος (ίκτερος). Η Ηπατίτιδα C είναι η πιο κοινή αιτία της μακροχρόνιας ηπατικής νόσου και μπορεί να απαιτήσει μεταμόσχευση ήπατος.

Μια εξέταση αίματος μπορεί να ανιχνεύσει την ηπατίτιδα β. Υπάρχει ένα εμβόλιο για την πρόληψη της ηπατίτιδας B, η οποία απαιτεί 3 λήψεις. Δεν υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη της ηπατίτιδας C.