Ελληνικές επιστημονικές εταιρείες

 • Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
  Εξελέγη Γενικός Γραμματέας 6 φορές. Τελευταία εκλογή 1995.
  Διετέλεσε Πρόεδρος την περίοδο 1997 έως 2001 και την περίοδο 2003 έως 2008
 • Σύσταση Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Αθήνας – Ειδική Επιτροπή για τον Καρκίνο κ.λ.π. Νόσους – Τακτικό Μέλος για Καρκίνο του Δέρματος.

Διεθνείς επιστημονικές εταιρείες

 • International League of Dermatological Societies (ILDS)
 • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

  1992 – 2000: Γενικός Γραμματέας
  2008 – 2010: Πρόεδρος

 • American Academy of Dermatology (AAD)

  Μέλος της Επιτροπής των διεθνών σχέσεων.

 • American Dermatology Association (ADA)

  Διεθνές μέλος από το Σεπτέμβριο 2011

 • European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology (ESCAD)

  2008 – Πρόεδρος

 • Euromelanoma Campaign

  2004-2009: Πρόεδρος

 • American Academy of Dermatology (AAD)

  Διεθνές Συμβούλιο (International Board Observer)

Επίτιμο Μέλος Εταιρείων

 • Latvian Association of Dermatolvenereologists (2000)
 • Italian Society of Medical, Surgical, Aesthetic Dermatology and STD (2006)
 • Argentinean Society of Dermatology (2000)
 • Societe Francaise de Dermatologie (1998)
 • British Association of Dermatologists (1998)
 • Royal Belgian Society of Dermatology (1990)
 • Yugoslav Association of Dermatology and Venereology. (1996)
 • Deutschen Dermatologishen Gesellshaft. (1998)
 • Bulgarian Society of Dermatology
 • Maltese Dermatological Association (1996)
 • Czech Dermatological Society (1997)
 • Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology (2008)
 • Turkish Society of Dermatology (2009)
 • Cypriot Society of Dermatology (2011)
 • Montenegro Association of Dermatovenereology (2011)
 • Polish Dermatological Society (1998)

Πρόεδρος ή Συνπροεδρος (μερικών) Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Σύνολο: Ελληνικες= 55, Διεθνείς = 81

 • 9th World Congress of Cosmetic Dermatology. Ιουν. 2013 (Πρόεδρος)
 • 2nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. (EADV). Αθήνα, Οκτ. 1991. (Γενικός Γραμματέας)
 • Skin Therapy Update. European Academy of Dermatology and Venereology.Κρήτη, Οκτ (Γραμματέας)
 • Congress of the International Society of Dermatological Surgery. (ISDS) Αθήνα, Σεπτ (Αντιπρόεδρος)
 • European Conference on Sexually Transmitted Infections. (IUSTI) Μύκονος, Οκτ 2004, (Πρόεδρος)
 • 15th European Academy of Dermatology and Venereology Congress. (EADV) Ρόδος,Οκτ 2006 (Πρόεδρος)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής

 • Acta Dermatologica et Aesthetica. (2005)
 • Archives of Dermatology (American Medical Association) 1993-1997
 • Clinics in Dermatology (Elsevier)
 • Skin Cancer (1997)
 • Journal of Dermatological Treatment (Martin Dunitz) since 1998
 • International Journal of Dermatology (Elsevier) since 2000.
 • Journal of Cosmetic Dermatology. Advisory Committee member since 2001.
 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (2002)
 • Journal of the American Academy of Dermatology – Blue Journal (2004)
 • Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας – Διευθυντής Έκδοσης  (2002- 2011)